ការកកស្ទះចរាចរនៅតាមបណ្តោយផ្លូវសឡា(៣៧១) | Urban Voice Cambodia

Verified

ការកកស្ទះចរាចរនៅតាមបណ្តោយផ្លូវសឡា(៣៧១)

07:40 Apr 10 2018 Mida Toll 2, Street 371, Phnom Penh, Cambodia

ការកកស្ទះចរាចរនៅតាមបណ្តោយផ្លូវសឡា(៣៧១)
Description
មានការកកស្ទះចរាចរយ៉ាងខ្លាំងនៅតាមបណ្តោយផ្លូវសឡា(៣៧១) នៅព្រឹកថ្ងៃទី១០ ខែមេសា ឆ្នាំ២០១៨​ វេលាម៉ោង០៧ៈ៤០នាទី។
Credibility: UP DOWN 0
Leave a Comment
Name:
Email:
Comments:
Security Code:
16 + 3 =

Additional Reports

ផ្លូវសរឡាជុសជុលដាក់ ប្រព័ន្ឋលូ

09:19 Nov 13, 2014

ត្រង់ចំណុច អង្គការសមាគមយុវជនកម្ពុជាផ្លូវសរឡា។, 0.01 Kms

ផ្លូវលេខ ៣៧១ កែង​ផ្លូវ​២០០៤ មាន​លក្ខណៈ​ទ្រុឌទ្រោម

15:43 Mar 18, 2015

ផ្លូវលេខ៣៧១កែងផ្លុវ២០០៤, 0.01 Kms

នៅតាមបណ្តោយផ្លូវលេខ ៣៧១​ សង្កាត់ស្ទឹងមានជ័យ ខ័ណ្ឌចំការមន រាជធានីភ្្នំពេញ ត្រង់ចំនុចមុខការាស់សាំងតេលា

16:03 May 20, 2015

នៅតាមបណ្តោយផ្លូវលេខ ៣៧១​ សង្កាត់ស្ទឹងមានជ័យ ខ័ណ្ឌចំការមន រាជធានីភ្្នំពេញ ត្រង់ចំនុចមុខការាស់សាំងតេលា, 0.05 Kms

Weak 3G signal - Mobitel

13:34 Apr 05, 2013

Borey Solar, 0.06 Kms